Leiderschap en zelfsturende teams

Leidinggeven aan zelfsturing is van doorslaggevend belang. Niet om te vertellen hoe het moet, maar om mensen vertrouwen te geven dat ze zelf de beste oplossingen kunnen bedenken. In hiërarchisch georganiseerde organisaties is de leider meestal degene die de besluiten neemt. Medewerkers leren dat ze toestemming moeten vragen, in de hoop dat er naar ze wordt geluisterd. 

Continue reading
  280 Hits
  0 Comments
280 Hits
0 Comments

Meerzijdig partijdig organiseren

In mijn werk als personeelsadviseur en HR-manager ben ik vaak geconfronteerd met belangentegenstellingen. Daar waar sprake is van reorganisaties en arbeidsconflicten staan management en medewerkers vaak lijnrecht tegenover elkaar omdat de belangen tegengesteld zijn.

Continue reading
  430 Hits
  0 Comments
430 Hits
0 Comments

Zelfsturing doe je samen

 

We leven in een tijd van exponentiële verandering.

Continue reading
  375 Hits
  0 Comments
375 Hits
0 Comments