Het ontstaan van Go4People

Go4People is een netwerkorganisatie zonder een commercieel oogmerk. Het idee voor Go4People is ontstaan in 2015 en krijgt nog steeds verder vorm. Ten grondslag aan Go4People ligt het verlangen om te ondernemen. Met het verlangen om te ondernemen, groeide ook het besef dat alleen maar alleen is. Samen is leuker! Het gaat dus bij Go4People om samen ondernemen. Daarbij willen we ook graag bijdragen aan dingen die er toe doen. We willen Nederland een beetje mooier maken. Dat maakt Go4People misschien niet uniek, maar zeker wel bijzonder.

DNA

In ons DNA hebben we beschreven wie wij zijn en hoe we met elkaar werken. Dit is gebaseerd op 4 pijlers. Vertrouwen en investeren, ondernemerschap en samenwerking, open en veilig, betrokken en duidelijk staan centraal rondom onze kernwaarde ‘Generositeit’. 

De Why

De why is ons bestaansrecht. Het is de reden waarom Go4People ontstaan is.  Onze why is: Nederland een beetje mooier maken. 

De wereld verandert. Dat is niets nieuws. Maar wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee dit gebeurd en de impact van de veranderingen op de maatschappij. Deze veranderingen doen een beroep op nieuw leiderschap, vragen flexibele organisatievormen en een cultuur waarin voortdurend leren, innoveren en ondernemerschap centraal staan.

Organisaties die hun mensen niet langer zien als ‘human resource’ maar als ‘human being’ blijken in deze tijd succesvoller dan klassieke ‘command-control’ organisaties. Mensen maken het verschil. Dit nieuwe type organisatie is gebouwd op vrijheid en vertrouwen, wat leidt tot meer eigenaarschap.

Go4People is een groep professionals die dit mensbeeld en deze filosofie delen en heeft geen hiërarchie. Gelukkige mensen dragen bij aan gelukkige klanten en wij vergroten werkgeluk, zowel intern als extern. Op deze manier maken we Nederland een beetje mooier.

How

Wij willen Nederland een beetje mooier maken. Ieder doet dat vanuit zijn eigen unieke talent en vaardigheden. Wij geloven dat de combinatie van onze talenten en het werken vanuit een gemeenschappelijk DNA hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Daarom heeft de Go4People Community als belangrijk doel het faciliteren van samenwerking tussen de leden.

What

Wat de leden van Go4People bindt, is de overtuiging dat gelukkige mensen het succes van de organisatie bepalen. De diensten die wij leveren lopen uiteen van training (bijv. zelfsturing, geluk op de werkvloer, Agile/Scrum), coaching (individueel en als team), inter- en supervisie, human being management (operationeel tot strategisch), organisatieadvies (bijv. organisatie-inrichting of het vormen van zelforganiserende teams, interim management, marketing & communicatie en nog veel meer.