Connection Systems

Onze opdracht bij Connection Systems bestond uit de analyse van de organisatie-inrichting en HR-dienstverlening en het opstellen van een verbeterplan. Daarna het gefaseerd uitvoeren van het verbeterplan: redesign organisatie-inrichting en procesoptimalisatie, ontwikkelen rollenhuis, ontwikkelen arbeidsvoorwaardenframework en salarisstructuur en –systeem.