FOCWA

Voor FOCWA deden wij:
1. Het voorbereiden en uitvoeren van een reorganisatie: opstellen reorganisatieplan en sociale regeling, uitwerken van een vlootschouw en formatieplan, opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen, begeleiden van het UWV-traject (van afspiegelen, was-wordt lijsten tot en met het verwerken van formulieren), organiseren van medewerker bijeenkomsten en het voeren van ontslaggesprekken.
2. Het professionaliseren van de HR-dienstverlening (van planvorming tot en met uitvoering), outsourcen van de salarisadministratie, ontwikkelen en implementeren van HR-gesprekkencyclus, standaardiseren van arbeidsvoorwaarden & regelingen.