Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Deelschoolleider a.i.

Go4People Onderwijs heeft met veel plezier voor de Open Schoolgemeenschap Bijlmer de positie van deelschoolleider a.i. ingevuld in het schooljaar 2018-2019.

Workshop Scrummen in het onderwijs
19 juni 2019
Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Op de startdagen van het profielwerkstuk hebben we een workshop scrummen gegeven aan leerlingen uit 4 havo en 5 vwo.