John Sas

 

Een nieuwsgierig mens. Enthousiast, gedreven en optimistisch in het contact met mensen en organisaties. Met toenemende regelmaat ook meer verstild, rustig, mindfull. Dit alles vanuit een oprechte warme en liefdevolle betrokkenheid met de ander.

Rollen

Begeleidingskundige: coach, supervisor, intervisor, trainer, onderzoeker en systemisch werker (organisatie en familie-opstellingen).

Algemeen

Opgegroeid in Rotterdam en meer dan dertig jaar woonachtig geweest in Spijkenisse. Bijna 38 jaar getrouwd met Christine, totdat zij in 2016 overleed. Vader van drie volwassen kinderen en drie kleinkinderen. Sinds september 2018 getrouwd met Marinet Haitsma en wonend in Rotterdam.

Werk

In 1976 gestart met de opleiding tot algemeen verpleegkundige. Daarna opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en intramuraal groepswerker en vijf jaar werkzaam als sociotherapeut in een psychotherapeutische gemeenschap. In 1992 een switch gemaakt naar de lokale overheid en gewerkt als senior-beleidsmedewerker, projectleider en leidinggevende bij een aantal gemeenten. Steeds op het brede welzijnsterrein en gespecialiseerd op het gebied van wonen, welzijn en zorg, ofwel het sociale domein. Sinds 2008 werkzaam als zelfstandig ondernemer als begeleider van leer- en ontwikkeltrajecten van individuen, teams en organisaties. Werkzaam voor zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten, maar ook het midden- en kleinbedrijf.

Specialismen

Goed in staat om anderen te motiveren en te inspireren. Dit met name door anderen te faciliteren hun eigen antwoorden te vinden op de vragen die er zijn en in een zoekproces boven komen. Ik inspireer teams om anders naar oplossingen te kijken. Daarbij stuur ik op resultaat, maar altijd samen.

Vaardigheden

Inhoudelijk veelzijdig, maar vooral een verbinder. Vanuit mijn passie voor mensen en hun interactie(s) ontstaat beweging in de vaak stroperige processen. Soms volgens de regels van het spel, soms onorthodox, altijd gericht op resultaat, maar met respect voor de partijen aan tafel. Daarbij altijd oog voor datgene dat er al is en werkt. Om van hieruit, op een waarderende wijze, gezamenlijk verder te ontwikkelen. Werkend vanuit de gouden drie-eenheid bij mensenwerk: verbinden vanuit verlangen door vertrouwen.

Persoonlijk

'Alles begint met verlangen’ is een motto dat ik bij mij draag. Dit geldt niet alleen voor mijzelf, maar ik werk graag met en voor anderen te helpen vorm te geven aan hun verlangen. Of dit nu een persoonlijk verlangen is, het verlangen van een team of een organisatie, ik zoek altijd samen met mijn opdrachtgevers naar de weg om hier ‘al wandelend’ gezamenlijk vorm aan te geven. Om van hieruit te worden wie we werkelijk zijn. Onze eigen plek in te nemen. Tot ons doel te komen. Om bij te dragen aan het geluk voor onszelf en het grotere geheel.

Passies

Niet alleen luisteren naar, maar vooral ook zelf muziek maken. Graag samen met anderen. Gitaar en piano, maar vooral zang. Dit beleef ik het meest intens in verbinding met mijn christelijke spiritualiteit. Daarnaast sport ik graag en vind daarbij veel sporten leuk. De laatste jaren squashen en lange wandelingen. Dit laatste ook met grotere groepen of in de vorm van wandelcoaching. Het lopen van de Camino a Santiago de Compostella was een geweldige ervaring.