Loek Jonk

Op basis van  mijn ervaring als leidinggevende en arbeidsmediator weet ik dat de effecten van het wel of niet goed met elkaar samenwerken, groot kunnen zijn. Het is mijn ambitie om mensen en organisaties te ondersteunen bij het optimaliseren van samenwerking. Het geeft veel voldoening om mensen die in een (arbeids) conflict verwikkeld zijn, zo te begeleiden dat zij weer tot gezamenlijk gedragen afspraken kunnen komen. Nog mooier is het om mensen en teams zo te trainen en coachen dat zij zelf constructief met conflictsituaties om kunnen gaan. Er zijn maatschappelijk en technisch gezien veel ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op het gebied van samenwerken. Het is voor mij essentieel goed op deze ontwikkelingen in te spelen zodat ik mijn dienstverlening hierop kan afstemmen.

Mijn overtuiging is dat mensen die met plezier naar hun werk gaan de beste prestaties leveren.

Rollen

Mediator, Teamcoach, Facilitator,Trainer en Adviseur, 

Algemeen

Geboren en getogen in Bergen NH. Vader van Ella, Sjoerd en Rens en Opa van Noa en gelukkig getrouwd met Mea. 

Werk

In juli 2019 ben ik mijn eigen bedrijf gestart wat zich richt op het onderstuenen van mensen en organisaties bij het optimaliseren van samenwerking en constructief om kunnen gaan met conflicten, door het aanbieden van de volgende diensten: Mediation,Ondersteuning bij groei naar zelforganisatie,Training en workshops conflicthantering enTeamcoaching

Hiervoor was ik 30 jaar werkzaam bij KPN als leidinggevende van ICT beheer teams bij grote klanten zoals UWV, Shell, ABN AMRO en Gemeente Den Haag. In 2009 heb ik het intern mediation platform bij KPN ingericht en vanaf die tijd vervulde ik de rol  van intern mediator. Vanaf 2010 werd  door mij twee keer per jaar de training conflicthantering gegeven.

Specialismen

Als MfN registermediator heb ik ruime ervaring met het oplossen van arbeidsconflicten zoals: vastgelopen re-integratie trajecten, exit procedures, groepsconflicten, en conflicten naar aanleiding van beoordelingsgesprekken.

Ruim 30 jaar leiding geven aan teams in combinatie met 12 jaar ervaring als mediator heeft mij veel inzicht gegeven in hoe constructief omgegaan kan worden met conflicten. Deze kennis en ervaring gebruik ik om mensen, teams en organisaties op basis van workshops en trainingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de conflictvaardigheid en optimaliseren van samenwerking.

Vanuit deze kennis en ervaring is door mij een methodiek ontwikkeld  waarmee de conflictvaardigheid en mate van samenwerking in een organisatie gewogen/ gemeten kan worden. Op basis van dit onderzoek wordt een adviesrapport opgeleverd.

Vaardigheden

Conflictsituaties de-escaleren en mensen weer zo in hun kracht zetten dat zij zelf met oplossingen komen.

Coachend en situationeel leidinggeven.

Mensen motiveren en stimuleren.

Persoonlijk

Ondernemend, gedreven, betrokken, verbindend

Passies

Mensen laten leren van confictsituaties.

Als hobby ben ik buurtbemiddelaar in de gemeente Heerhugowaard, het geeft mij veel voldoening mensen te helpen om weer in meer harmonie naast elkaar te kunnen wonen.

Wekelijks fiets ik het prachtige mountainbike parcours in de duinen en bossen van Bergen en als de tijd het even toelaat fiets ik met vrienden een Alpentrail op de mountainbike.

Als tompetist treed ik op met de Lowlands Bluesbrothers