Walter Markus

Positief, vernieuwend, hulpvaardig en kritisch, altijd op zoek naar verbetering. "Het leven gaat snel, gebruik haar wel!”; dit hou ik mijzelf en anderen voor ogen. Doe wat je energie geeft, volg je hart!

Rollen

Adviseur op gebied van talent management, mobiliteit en tactisch en strategisch Workforce Management, Agile coach en Scrum Master, adoptieprogramma’s bij software-implementaties, interim manager.

Algemeen

Ik woon in Gouda met mijn vrouw en twee kinderen. Thuis ben ik graag bezig met muziek, lezen en tekenen.

Werk 

Is veelzijdigheid de valkuil van de zelfstandige? Wellicht. Voor mij zijn veelzijdigheid en afwisseling de motor van een energiek werkend leven! Daarom richt ik mij op een reeks van onderwerpen en activiteiten. Centraal daarbij staat steeds de mens en zijn/haar rol in de organisatie, bekeken vanuit verschillende perspectieven. Op individueel niveau gaat het o.a. over het ontdekken van talenten, persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit. Op organisatieniveau o.a. over richting geven, talent management en in- door- uitstroom. 

Specialismen

Mijn werkende leven is begonnen in de techniek, en met name ICT. Ik werkte daarbij in rollen als engineer, consultant en project manager. Vervolgens heb ik ruim 15 jaar als manager gewerkt in allerlei omgevingen. Daarbij kwam voor mij persoonlijk steeds meer de nadruk te liggen op de rol van de mens. Om mijn kennis op het gebied van HR goed te onderbouwen volgde ik een HBO-opleiding Personeel & Arbeid aan de Hogeschool van Utrecht. 

De laatste jaren heb ik mij vooral gericht op het brede werkveld van Workforce management, zowel strategisch, tactisch als ook operationeel. Ik heb daarbij veel gewerkt aan interne mobiliteit. Voor KPN werkte ik aan een aantal grote mobiliteitsprogramma’s en ontwikkelde ik een applicatie (de KPN Match! app) die als een interne marktplaats mens en werk bij elkaar brengt.

De opkomst van het Agile werken heb ik vanaf het begin omarmt en ik ben gecertificeerd op het gebied van Kanban, Scrum Master en Product Owner. Tevens gecertificeerd TMA-professional; de TMA-assessment methodiek brengt drijfveren en talenten in kaart en is een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling, performance management en selectie.  

Vaardigheden

Ik gebruik graag een gestructureerde aanpak als basis voor praktische oplossingen. Daarom ontwikkel en gebruik ik graag modellen. Via modellen (raamwerken, best practices) wordt namelijk   ervaring gerecycled en blijft kennis behouden.

Persoonlijk

Afwisseling zoeken in alles wat ik doe. Creatief bezig zijn. Vernieuwen. Nieuwsgierig en eigenwijs blijven!

Passies

Leren en ontwikkelen! Steeds ga ik op zoek naar nieuwe kennis, ervaring en technieken/methodieken. Anderen helpen hun kracht te ontdekken en valkuilen te omzeilen. Organisaties helpen te ondernemen met menselijke maat. a.