Waarom

Samen maken we Nederland mooier

Iedereen weet wat hij doet, een gedeelte weet hoe hij het doet, maar slechts weinigen weten waarom ze iets doen.

- Simon Sinek

Wij geloven dat organisaties pas echt floreren als zij haar medewerkers de mogelijkheden en ruimte geven om het beste in hen naar boven te halen. Medewerkers die zich kunnen ontplooien worden gelukkige medewerkers, waar verbinding, trots, plezier en voldoening centraal staan. Deze wisselwerking leidt tot meer dan tevreden klanten, waardoor organisaties winstgevender worden. Daag ons uit en wij halen het beste in uw medewerkers naar boven, waardoor zij dé bepalende succesfactor binnen uw organisatie worden. Go4People: opmaat naar een winstgevende wisselwerking!

WHY HOW WHAT

Why
Onze 'Why' is Nederland een beetje mooier maken. Lees meer...

Why: Nederland een beetje mooier maken

De wereld verandert. Dat is niets nieuws. Maar wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee dit gebeurt en de impact van de veranderingen op de maatschappij, op jou en mij. Deze veranderingen doen een beroep op een nieuwe manier van leidinggeven, vragen flexibele organisatievormen en een cultuur waarin voortdurend leren, innoveren en ondernemerschap centraal staan.

Organisaties die hun mensen niet langer zien als ‘human resource’ maar als ‘human being’ blijken in deze tijd succesvoller dan klassieke ‘command-control’ organisaties. Mensen maken het verschil. Dit nieuwe type organisatie is gebouwd op vrijheid en vertrouwen, wat leidt tot meer eigenaarschap.

Vergeet het socialisme, kapitalisme, Just-in-time delivery, salaris onderzoeken en de rest.... Concentreer je op het bouwen van een organisatie die het meest moeilijke van alles voor elkaar krijgt: dat de mensen ernaar uitkijken om naar hun werk te gaan ‘s ochtends.

- Ricardo Semler

Go4People helpt organisaties om hun mensen centraal te stellen. Dat kan natuurlijk alleen als we zelf ook zo’n organisatie zijn.  Go4People is een groep professionals die dit mensbeeld en deze filosofie delen en heeft geen hiërarchie. Gelukkige mensen dragen bij aan gelukkige klanten en wij vergroten werkgeluk, zowel intern als extern. Op deze manier maken we Nederland een beetje mooier. Lees hierover meer in ons DNA.

How: Samenwerking en Groei

Wij willen Nederland een beetje mooier maken. Ieder doet dat vanuit zijn eigen unieke talent en vaardigheden. Wij geloven dat de combinatie van onze talenten en het werken vanuit een gemeenschappelijk DNA hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Daarom heeft de Go4People Community als belangrijk doel het faciliteren van samenwerking tussen de leden. Samenwerken doen we op basis van vertrouwen en generositeit. Lees hierover meer in ons DNA.

What: Diensten op het raakvlak tussen mens en organisatie

Wat de leden van Go4People bindt, is de overtuiging dat gelukkige mensen het succes van de organisatie bepalen. De diensten die wij leveren lopen uiteen van training (bijv. zelfsturing, geluk op de werkvloer, Agile/Scrum), coaching (individueel en als team), inter- en supervisie, human being management (operationeel tot strategisch), organisatieadvies (bijv. organisatie-inrichting of het vormen van zelforganiserende teams, interim management, marketing & communicatie en nog veel meer. Meer hierover leest u onder Wat we doen.