Onderzoek leert ons dat er een duidelijke relatie is tussen succesvolle organisaties en het werkgeluk van mensen. In de visie van Go4People zijn er drie dimensies die het succes van een organisatie bepalen, indien ze in lijn gebracht worden met de drie dimensies van werkgeluk. 

Onze visie op Succesvolle organisaties leidt tot organisaties met een duidelijke visie op (Human Being) strategie, inrichting en leiderschap, waar samengewerkt wordt op basis van transparantie en vertrouwen en waar mensen zich mee verbonden voelen door de manier waarop invulling wordt gegeven aan maatschappelijke betekenis.

De visie van Go4People op het het geluk van mensen geeft organisaties duidelijke handvatten om invulling te geven aan de dimensies die het geluk van mensen bepalen: Ik, Samen en Zingeving.

De aanpak met de mens als productiemiddel (Human Resource) zal verdwijnen en plaats maken voor een aanpak waarin mensen centraal staan en het beste uit zichzelf kunnen halen. Anders gezegd: we gaan van HR naar een HB, Human being aanpak, met als uitgangspunt dat het geluk van mensen bepalend is voor het succes van uw organisatie.