Het succes van uw organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de volgende dimensies:


ORGANISATIE: met een duidelijke (Human Being) strategie, inrichting en inspirerende cultuur en leiderschap. Met een werkomgeving waarin mensen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.


SAMENWERKING: is cruciaal om succesvol te zijn in de markt. De netwerkorganisatie wordt gedreven door samenwerking, met transparantie en onderling vertrouwen als belangrijke waarden.


MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS: organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen en betekenis geven aan zingeving, dragen bij aan een betere samenleving én weten de beste mensen aan zich te binden.