Visie Algemeen

SUCCESVOLLE ORGANISATIES

Het succes van uw organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de volgende dimensies:


ORGANISATIE: met een duidelijke (Human Being) strategie, inrichting en inspirerende cultuur en leiderschap. Met een werkomgeving waarin mensen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.


SAMENWERKING: is cruciaal om succesvol te zijn in de markt. De netwerkorganisatie wordt gedreven door samenwerking, met transparantie en onderling vertrouwen als belangrijke waarden.


MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS: organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen en betekenis geven aan zingeving, dragen bij aan een betere samenleving én weten de beste mensen aan zich te binden.

GELUKKIGE MENSEN

Mensen zijn de drijvende kracht voor het succesvol en duurzaam realiseren van uw organisatiedoelen. Dus daag ze uit om het beste uit zichzelf te halen. Creëer mogelijkheden om te werken aan gemeenschappelijke doelen, waarin ieders ambitie en talent zoveel mogelijk tot hun recht komen. Daar worden mensen echt gelukkig van!

Zo zijn er drie dimensies waarmee geluk vorm krijgt:

IK: weten wie je bent, wat je unieke talenten en ambities zijn, gelukkig zijn met jezelf.

SAMEN: onderdeel uitmaken van een groep, waarin vertrouwen, wederzijds respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid bepalend zijn.

ZINGEVING: je talent inzetten om een betekenisvolle bijdrage te leveren. En te ontdekken dat je ‘personal values’ verbonden zijn met de ‘business values’ van de organisatie.

 

De kapitale kracht van geluk!


Diverse wetenschappelijke onderzoeken en best practices
tonen aan dat gelukkige mensen van grotere waarde zijn.

Ze worden:

  • 33% winstgevender
  • 45% productiever
  • 300% innovatiever

Bovendien hebben ze:

  • 22% tot 37% hogere verkopen
  • 50% minder veiligheidsincidenten
  • En 60% minder uitval

Onderzoek door:

Onze visie

De aanpak met de mens als productiemiddel (Human Resource) zal verdwijnen en plaats maken voor een aanpak waarin mensen centraal staan en het beste uit zichzelf kunnen halen. Anders gezegd: we gaan van HR naar een HB, Human Being aanpak, met als uitgangspunt dat het geluk van mensen bepalend is voor het succes van uw organisatie.

Het realiseren van zo’n werkomgeving vraagt fundamentele keuzes die betrekking hebben op alle facetten van de bedrijfsvoering. Van strategie, organisatie-inrichting, cultuur en leiderschap tot en met personeelsbeleid. Onderstaand overzicht geeft een impressie welke transitie nodig is om een ‘Human Being organisatie’ te worden.