Clements Radenborg

Doelgericht, sterk, kwetsbaar, dromer en pragmaticus. Ik houd van mensen en kan er intens van genieten als iemand zichzelf ontmoet, overtreft en ik daar een steentje aan mag bijdragen.

Bekijk mijn profiel...

Zie jij als ondernemer mogelijkheden in onderstaande?

  • Blije, enthousiaste medewerkers zorgen voor maximale klanttevredenheid.
  • Medewerkers die verantwoording krijgen kunnen persoonlijk groeien en excelleren.
  • Het geloof dat medewerkers die je faciliteert in plaats van stuurt een betrokken medewerkers zijn, die zelfs kunnen houden van hun baan.
  • Eigenaarschap en betrokkenheid ontstaan als je mensen centraal stelt en laat doen waar ze goed in zijn.
  • Blije medewerkers stimuleren en versterken elkaar en laten de productiviteit en het rendement van organisaties aantoonbaar groeien.
  • Samenwerken en transparantie geven een gevoel van saamhorigheid in een bedrijf.
  • Het geloof dat ultieme klantgerichtheid één van de focuspunten is van je onderneming.

 

Waarom deze stellingen?

De wereld verandert, laat je organisatie mee veranderen

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit te voren. De verouderde werkomgeving en gedateerde wijze van sturing staan steeds vaker ter discussie. Niet voor niets is 66% van de medewerkers niet blij met z’n werk en z’n werkomgeving. Er is een duidelijke behoefte aan nieuw leiderschap, flexibele organisatievormen en een cultuur waarin ondernemerschap en samenwerking centraal staan.

‘Organisaties die zo werken zijn aantoonbaar bovengemiddeld succesvol’

Faciliterend leiderschap en werken vanuit vertrouwen zorgt dat mensen het beste uit zichzelf naar boven halen. Deze aanpak vergroot het (werk)geluk. Organisaties die werken vanuit deze overtuiging zijn aantoonbaar bovengemiddeld succesvol.

‘Als ondernemer krijg je meer tijd!’

En de ondernemer krijgt meer tijd om te ondernemen! Een team van vakbekwame, betrokken medewerkers is in staat werk uit handen te nemen. Te ontzorgen. Het mes snijdt dan aan 2 kanten: blije, enthousiaste, betrokken werknemers en een ondernemer die meer tijd krijgt. Tijd om het bedrijf verder te ontwikkelen en nieuwe producten of diensten op de markt te brengen.

Deze transitie gaat veelal niet vanzelf. Een bedrijf dat al lange tijd werkt volgens de traditionele manier van werken zelf omturnen valt niet mee.

´Cultuur verandering is niet eenvoudig´

Het ontbreekt veel ondernemers aan kennis, daadkracht en tijd om cultuur binnen het bedrijf te veranderen. Het is immers vaak heel druk met de dagelijkse gang van zaken. En bovendien, waar begin je? Hoe pak je dit aan? Faciliterend leiderschap, hoe werkt dat?

Hoe creëer je tijd om de cultuur binnen je bedrijf te veranderen? Hoe laat je je bedrijf meegroeien met de veranderende omgeving? Een groter wordende groep mensen heeft veel meer behoefte aan vrijheid, zelf keuzes maken en zelfontplooiing.

Waar haal je de kennis vandaan om je bedrijf op gebied van personeel en organisatie te transformeren? Welke tools heb je nodig om je bedrijf aan te passen aan de veranderende omgeving? Hoe maak je de transitie van een HR (Human Resource) aanpak naar een HB style (Human Being) strategie, met bijbehorende inrichting, inspirerende cultuur en gedurfd leiderschap?

En de daadkracht? Verandering van binnenuit kost veel tijd en ook veel energie. Staan je mensen wel open voor verandering? Collega’s die al heel lang op eenzelfde manier werken zien veranderingen niet altijd als iets positiefs. ‘zo gaat het toch ook goed’...

Praktijkervaring en wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bedrijven waarin mensen ‘Human Being’ zijn in plaats van ‘Human Resource’ bovengemiddeld succesvol zijn. Deze stijl van leidinggeven geeft medewerkers vrijheid, vertrouwen en eigenaarschap. Dit als alternatief voor de traditionele command-and-control aanpak.

Succesvol kan vertaald worden in:

  • meer effectief,
  • winstgevend

‘Vanuit producten en diensten gedacht; stilstand is achteruitgang.

Zo is het ook met de ontwikkeling van mensen; de mens groeit en ontwikkelt zich. De medewerkers van nu hebben andere wensen en ideeën dan 20-30 jaar geleden. Dus ook hier geldt; stilstand is achteruitgang.

Visie

De wereld verandert sneller dan ooit te voren. Mensen stellen andere, hogere eisen aan hun werkgever dan voorheen. We willen medewerkers in het MKB gelukkige medewerkers laten worden. Wanneer je ontdekt waar het talent van de mensen zit en ze coacht, traint en faciliteert groeit eigenaarschap. Deze transitie geeft mensen een gevoel van vrijheid en trots zijn op het bedrijf waarvoor ze werken.

Mensen verantwoording geven en laten werken in vertrouwen zorgt voor persoonlijke groei en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Met elkaar werken in vertrouwen stimuleert, motiveert en brengt mensen naar grotere hoogte. Laat ze excelleren en ondernemen met elkaar. Want blije, trotse en betrokken medewerkers dragen maximaal bij aan het resultaat van de onderneming. In de vorm van productiviteit en rendement, maar ook in langdurige werkrelatie, minder uitval en verzuim.

Onze kracht

Go4People gaat graag met bedrijven aan de slag om de uitgangspunten visie, cultuur en inrichting te vernieuwen. Wij zijn een netwerkorganisatie met tal van krachtige, specifieke disciplines en zijn zelf ook geschoeid op deze visie. We weten dus waar we over spreken. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om met een integrale en multidisciplinaire aanpak uw organisatie wendbaar en toekomstbestendig te maken. Go4People helpt mee met het ontwikkelen van het beleid, processen en instrumenten. Met als doel:  gelukkige medewerkers en maximale klanttevredenheid.

Mensen bepalen namelijk het succes van uw organisatie. Kortom: Go4People!