Go4People heeft het afgelopen schooljaar onder andere onderstaande activiteiten ontplooid:

Collegetour Nationale SchoolleidersTop
8 november 2018
Theater Orpheus Apeldoorn

Deelname in samenwerking met het SRVO over persoonlijk leiderschap en hoe ik daar vorm aan geef. Kijkend vanuit de zelfscan van de SRVO


Workshop “zingeving in relatie tot je omgeving”
11 december 2018
CVO ’t Gooi congres
Leerhotel Amersfoort

Waardering: 8,5
“De workshop was erg inspirerend en wat is het goed om stil te staan bij waarom we nu eigenlijk in het onderwijs werken!”


Teamcoaching sectie wiskunde
6 maart 2019
Corlaer College Nijkerk

Met deze sectie hebben we met elkaar gewerkt aan de thema’s veiligheid, vertrouwen en samenwerking.


Teamcoaching team bovenbouw
9 april 2019 & 11 juni 2019
Porteum Lelystad

Porteum is een schoolcampus die gaat ontstaan uit de drie scholen in Lelystad: ISG Arcus, SG De Rietlanden en SGL. Er wordt, onder andere voor de bètavakken, een nieuw team samengesteld vanuit deze drie scholen. Onze opdracht was met hen te werken aan een nieuwe teamcode.


Module Leergang “Zelfsturing in het onderwijs”
21 mei 2019
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vanuit de Dyade Academie

Bij deze driedaagse leergang verzorgden wij de afsluiting van dag 1. Vanuit inspiratie hebben we gekeken naar de bron van waaruit wij in het onderwijs zijn. Hoe zet je jouw eigen waarden in binnen een verandering naar (meer) zelfsturing in het onderwijs. Hoe kan je daarbij het driedimensionale model van Daniel Ofman gebruiken?


Organisatie Verus Event 2019
29 mei 2019
Spant! In Bussum

In de voorbereiding van dit inspiratie event hebben we inhoudelijk meegedacht over de invulling van het thema Ik zie ik zie wie jij niet ziet.


Workshop Scrummen in het onderwijs
19 juni 2019
Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Op de startdagen van het profielwerkstuk hebben we een workshop scrummen gegeven aan leerlingen uit 4 havo en 5 vwo.


Individuele coaching
2018-2019

Gedurende dit schooljaar hebben we met een aantal schoolleiders ook een individueel coachingstraject gelopen


Go4People Onderwijs in de Media

Artikel “uit onverwachte hoek”
Tijdschrift “Op Adem”; het onderwijsmagazine van Verus
Editie #2 februari 2019
Lees hier het artikel


Artikel “omgaan met suïcidale jongeren in de klas”
Augeo Magazine
Augeo Actueel - Editie 3, november 2018
Lees hier het artikel