Schooljaar 2020-2021

Met ontzettend veel trots en energie hebben we ons de afgelopen tijd bezig gehouden met het ontwikkelen van een aanbod voor scholen voor het nieuwe komende schooljaar! We hebben daarin getracht focus aan te brengen en ons te richten op de thema’s die actueel en nodig zijn!

We zijn heel trots dat we hebben kunnen aankondigen dat die thema’s zijn: zelforganisatie, leiderschapstrajecten, teamcoaching en zingeving! Afgezien van de programma’s die er zijn en die we aan het ontwikkelen zijn willen, we graag vraag-gestuurd werken. Op gesprek bij de scholen samen zoeken naar hun ontwikkelvraag in deze gebieden. Ons credo bij zingeving is bijvoorbeeld ‘stilstaan om vooruit te komen’. Maar hoe wil je dan met elkaar stilstaan en waarbij? Waar moeten we nog eens goed naar kijken om vervolgens vooruit te komen? In samenwerking kunnen we dan bijvoorbeeld een mooie inspiratiedag ontwikkelen of een workshop over het ‘waarom’ van je werk.

Leaflet met de diensten van G4P Onderwijs

Het lanceren van dit programma werd ondersteund door een mooie leaflet. En daarbij is het logo voor Go4People Onderwijs ontworpen, natuurlijk heel herkenbaar vanuit Go4People als netwerkorganisatie!

Het onderliggende gevoel is al maanden dat we met een heel mooi traject bezig zijn en dat we werkelijk in staat zijn het onderwijs een stukje mooier te maken! De energie en expertise van de onderwijsmensen op de leaflet, ondersteund door de expertise van de leden van Go4People!

Inmiddels is het ook echt begonnen. Er is een concrete aanvraag van een grote onderwijsorganisatie over het verder helpen op het gebied van zelforganisatie. Er is een hulpvraag vanuit het primair onderwijs op een school in Eindhoven. En daarnaast zijn we met een bedrijf in gesprek voor een samenwerking waarbij we de handen ineen slaan om het onderwijs ook hier te ondersteunen! En we zijn pas net begonnen. 

Ik ben trots en dankbaar dat deze stappen gezet zijn en dat we nu, na een lange voorbereiding, echt aan de slag kunnen in het Nederlandse onderwijs. En dan zowel in het PO als het VO! Wil je meer weten? Bezoek onze site: www.go4peopleonderwijs.nl