De rol van de Ondernemingsraad bij zelforganisatie?

Is er binnen uw organisatie al interesse in de trend richting zelforganisatie? Voor veel organisaties ligt de focus op snelle innovatie en het opereren dichtbij klanten en stakeholders. Decentralisatie van verantwoordelijkheid speelt daarin een belangrijke rol. Een vaak achterwege gelaten vraag is: wat betekent dit voor de rol van uw ondernemingsraad (OR)? Zijn de taken van de OR nog wel vergelijkbaar in de transitie naar zelforganisatie?

Binnen de Nederlandse wet worden taken van de OR vanuit een traditioneel perspectief vastgesteld. De rol van de OR is daarin voornamelijk vertegenwoordigend en wordt veelal als ‘dwingend’ ervaren en toegepast.

Wat als de besluitvorming bij de medewerkers ligt?

Maar, is er in bedrijven waarin zelforganisatie als leidraad wordt genomen nog wel behoefte aan deze vertegenwoordiging? Want als je als organisatie écht zelforganiserend bent, worden besluiten niet meer in de top genomen. De leiding van een organisatie heeft dan meer een faciliterende rol. Feitelijk is dan de medezeggenschap van de uitvoerende kern al belegd in besluitvorming en zou de vertegenwoordiging door de OR overbodig zijn. Het kan zelfs de bedrijfsvoering in de weg staan door het creëren van een onnodige schakel in de besluitvorming. Hoe zorg je ervoor dat de OR wel een functionele rol krijgt binnen deze verandering?

De OR als stimulator

In de talrijke mengvormen tussen hiërarchie en zelfsturing, kan het goed bestempelen van de rol van de OR de groei richting zelforganisatie versterken. In het beste geval, zal de OR zelf bewust zijn van de verandering die zij te vervullen hebben: richting een faciliterende en stimulerende rol. Het zou prachtig zijn als de OR voor de troepen uitloopt, teams helpt waar en wanneer nodig en medezeggenschap bij de medewerkers zelf laat. De focus ligt dan op: hoe gaan wij deze verandering faciliteren en hoe gaan wij hierin meegroeien?

Hoe dan?

Hoe faciliteer je voor de OR de mogelijkheid om voor de troepen uit te lopen? Deze taakverandering kan ondersteund worden door trainingen. Om dit vanaf het begin te erkennen als belangrijke verandering in het transitieproces. Zo krijgt de OR ook de kans om uiteindelijk de stimulerende factor te worden binnen het bedrijf. De weg naar zelforganisatie roept. En de rol van de OR op deze weg is dus echt fundamenteel anders. Go4People heeft de kennis en de ervaring bij het inrichten, ondersteunen en trainen van ondernemingsraden zowel in klassieke organisaties als in organisaties die zelforganisatie hebben omarmd.

Meer weten?