Aangezien Go4People geen traditioneel bedrijf is, waarom zouden meetings dan wel zo moeten zijn? Bij Cel Eik staan momenteel bijeenkomsten in het teken van onderlinge verrijking en inspiratie, om zo van elkaar te kunnen leren en als cel te groeien. Op 17 december werd daarom een bezoek gebracht aan Hoppenbrouwers Techniek: een bron van zelforganisatie-inspiratie vanuit de praktijk.

Hoppenbrouwers is een zeer succesvol elektrotechnisch en werktuigbouwkundig installatiebedrijf, dat de bedrijfsvoering baseert op zelforganisatie, vertrouwen en transparantie. Bovenaan in de filosofie van het bedrijf staan een drietal elementen: personeel, klant en omzet. Zij zien dit als een vicieuze cirkel: als je goed zorgt voor je personeel, zorgt je personeel voor de klant en de klant zorgt voor omzet, waarmee je weer goed voor je personeel kunt zorgen. Zowel aan de personeels- als de klantenkant staat de mens op de eerste plek. En dat blijkt erg goed te werken.

Hoppenbrouwers

Hoppenbrouwers is een mooi voorbeeld uit de praktijk. Van de buitenkant gezien een technisch bedrijf waar gewoon hard gewerkt wordt, waar geld verdiend wordt en waar gestreefd wordt naar meer dan tevreden klanten. Maar binnen gaat alles toch net even iets anders. Zij doen letterlijk elke dag hun best om te werken vanuit de kernwaarden van het bedrijf. Door invulling te geven aan de waarden plezier in je werk, vakmanschap, ondernemerschap, verbondenheid en autonomie, zorgen zij ervoor dat iedereen daadwerkelijk werkt vanuit zijn kracht. Deze filosofie heeft zijn waarde inmiddels bewezen, zowel op het gebied van werkgeluk, klanttevredenheid als op de financiële resultaten.

Wauw, het is steeds weer inspirerend om organisaties te zien waar het werkt! Daar wordt Nederland mooier van! Ben je ook geïnteresseerd in een traject naar zelforganisatie zoals Hoppenbrouwers heeft doorlopen, maar weet je niet hoe? Neem dan contact op met ons.