Karin Grote – directeur operations bij Zorgapotheek – biedt een vernieuwend perspectief op de Go4People opleidingen: de basisopleiding, teamcoachopleiding, facilitatorsopleiding, vanaf de buitenkant, als klant.

Als leidinggevende bij Zorgapotheek is teamcoaching in eerste instantie geen onderdeel van Karins functie, maar toch heeft ze besloten de opleiding te volgen. ‘Ik vind het belangrijk om te weten wat er gebeurt, en wat het daadwerkelijke verschil is tussen team coachen en leidinggeven in een zelforganiserend bedrijf. Ik was blij dat ik hieraan mee mocht doen om mijn kennis te vergroten met betrekking tot teamcoaching, hoewel dat niet helemaal mijn rol is. Maar misschien kan ik dat in de toekomst wel doen.’, Karin.

Als niet-coach zijnde vertelt Karin me dat ze zeker aan de teamcoachopleiding hard moest trekken. Het viel me op dat haar rol in de groep bij de teamcoachopleiding precies tegenovergesteld was aan de rol die ze aannam bij de facilitatorsopleiding. ‘Ik heb geen coachervaring en dat heb ik wel heel erg gemerkt tijdens de teamcoachopleiding. Ik vond het interessant om te leren van anderen. Ik heb het gevoel dat ik echt nog stage moet lopen’, zegt ze lachend. Maar bij de facilitatorsopleiding was Karin juist een inspiratiebron voor de rest van de groep. ‘Ja, dat was voor mij eigenlijk gesneden koek. Ik kon vertellen over mijn eigen ervaring met Zorgapotheek.’

Wat vond je van de sfeer tijdens de opleidingen? ‘Super relaxed, en dat heb ik ook gezegd wanneer het klaar was. Ik mis het gewoon! Het was echt heel erg leuk. Go4People is een lieve, gezellige community.’, Karin.

Wat Karin het meest is bijgebleven van de opleiding, is de manier hoe ze werd opgenomen in de groep. ‘Wat ik wel heel mooi vind, is dat ze mij zien als gelijkwaardig, terwijl ik natuurlijk een klant ben, of ja ben geweest. Het voelt nu, ook met het project in Berkel, meer als samen.’ Karin en ik zijn het eens over de toegankelijkheid en sympathie die de community uitstraalt, als mede-semi-buitenstaanders. Concluderend komt in het interview naar voren dat, hoewel grotendeels online, ze zeker geen spijt heeft gehad van het meedoen aan de opleidingen.