Wat is nog leuker dan ondernemen? Samen ondernemen! En dat is precies wat Inge Meijer en ik ondervonden hebben bij onze recente samenwerking.  

Toen ik mij aansloot bij Go4people was de voornaamste reden om een gevoel van saamhorigheid te voelen, een gedeelde passie voor het centraal stellen van 'de mens'. Maar zeker zo belangrijk was de mogelijkheid om samen te kunnen werken met andere zelfstandige ondernemers. Want hoe mooi de vrijheid van de ZZP-er ook is, ik miste wel het teamgevoel, het gezamenlijk optrekken en successen vieren. Dus toen ik van een klant de vraag kreeg of ik ook iets doe met 2e spoortrajecten was dat een uitgelezen kans om binnen G4P op zoek te gaan naar samenwerking.

Ikzelf had namelijk wel enige ervaring met ziekteverzuimbegeleiding van medewerkers, maar dan vooral als manager. En daarmee vond ik dat ik te weinig kennis had om dit soort trajecten alleen op te pakken. Mijn zoektocht binnen G4P bracht me al snel bij Inge. Inge was juist bezig om haar eigen bedrijf rondom re-integratie vorm te geven. Met de briljante titel R-O-L: Re-integratie Op Locatie. De perfecte match!

Na een verkennende “snuffelwandeling” rond de Reeuwijkse Plassen vonden we elkaar in de mensgerichte aanpak en gingen we al snel over tot het maken van plannen. 

Onze opdrachtgever is SPIE, een Frans bedrijf dat actief is in de technische dienstverlening met wereldwijd zo'n 47.000 medewerkers waarvan zo'n 4.000 in Nederland. Binnen het onderdeel Smart Buildings heerst ontevredenheid over de recente begeleiding bij 2e spoortrajecten en was men op zoek naar een partij die meer pro-actief handelt. Daar kunnen wij wel wat mee!

Met enig kunst- en vliegwerk zetten we de eerste aanbieding in elkaar en gingen we aan de slag om onze aanpak uit te werken. Gebaseerd op onze ideeën over een actieve en mensgerichte aanpak en met hier en daar wat gerecycled materiaal van collega's (met dank aan Wil Weijts ;-) hadden we al snel een goed doordacht geheel. Dat vond de opdrachtgever ook en wij kregen de eerste opdrachten.

Hoe we het aanpakken?

Met onze gefaseerde projectaanpak starten we met een uitgebreide intake waarna een actieplan wordt opgesteld. In dat actieplan beschrijven we de begeleiding voor de komende 12 weken. Hiermee volgen we het ritme van de 6-wekelijkse rapportages richting UWV. De intake wordt afgesloten met een drie-gesprek waarbij zowel medewerker als werkgever zich committeren aan de uitvoer van het actieplan. Vervolgens starten wij de begeleiding, rapporteren over de voortgang en maken tegen het einde van de 12 weken weer een actieplan voor de volgende periode. Met deze manier van werken blijven alle betrokkenen op de hoogte van de vorderingen en blijft ook de werkgever actief betrokken bij het proces.

Voor de inhoudelijke aanpak gebruiken we een brede mix van instrumenten en werkvormen. We starten met een analyse van de medewerker, onder andere met een TMA methode. TMA staat voor Talent en Motivatie Analyse en brengt de drijfveren en talenten en competenties in kaart. Zo ontstaat een goed beeld van de kracht, maar ook van de valkuilen van de persoon. Dit helpt om de persoon een scherper beeld van zichzelf te geven en is ook de basis voor de zoektocht naar passend werk. Als gecertificeerd TMA-professional kan ik alle instrumenten uit de methodiek inzetten. Naast de talentanalyse is dat bijvoorbeeld een beroepskeuzetest of een 360-graden feedback.

Daarnaast gaan we veel met de medewerker in gesprek, en dan het liefst buiten. En daarvoor heeft Inge een prachtig idee ontwikkeld, zij neemt de medewerker mee in haar mobiele spreekkamer! In een mooie, tot spreekkamer omgebouwde camperbus kan zij mensen meenemen naar de natuur om ze zo letterlijk uit bestaande werkomgevingen te halen, in beweging te brengen en tot nieuwe inzichten te komen. Want de kern van 2e spoortrajecten is het maken van een mentale omslag. Van rouwverwerking en acceptatie van de nieuwe situatie tot het realiseren van mogelijkheden en zo actief een nieuwe weg in te kunnen slaan die past bij de (blijvende) beperkingen. 

Wil je meer weten over onze aanpak? Zie je kansen in je eigen omgeving? Laat het ons weten.

 

Mede namens Inge Meijer-Siersema, 06-19595685

Groet, Walter Markus 06-52043945