Weet u hoeveel invloed conflicten binnen uw organisatie hebben op samenwerking, werkplezier en daarmee op het resultaat? Maar liefst 30% van de werknemers ervaart een conflict op de werkvloer1. Conflicten kunnen ontstaan wanneer mensen verschillende belangen hebben, maar openbaren zich pas echt wanneer iemand zich laat leiden door emoties. Hoe groter de belangen van partijen, des te meer gaan emoties een rol spelen, wat de kans vergroot op escalatie. Hoe beïnvloeden conflicten het behalen van succes binnen uw organisatie?

Vermijden conflicten kost geld

Herkent u de situatie waarin werknemers een conflict mijden? Dit komt vaak voor en kan ervoor zorgen dat een geschil escaleert en een goede werkrelatie wordt beschadigd. Soms is de relatie dan al dermate verstoord, dat er geen weg meer terug is: het conflict bevindt zich in de exit-fase. Het is voor beide partijen alleen nog acceptabel om via mediation de relatie op een goede manier te beëindigen. Helaas krijgt conflictvaardigheid pas dan de aandacht, terwijl de noodzaak ervan al eerder duidelijk was.

Gemiddeld kost een arbeidsconflict € 27.000. Dit zou al een goede reden kunnen zijn om aandacht te besteden aan conflictvaardigheid. Daarnaast kunnen langdurige conflicten leiden tot ziekte, burn-out en belemmering van creativiteit en innovatie, wat het behalen van succes binnen uw organisatie remt.

Hoe staat het met de conflictvaardigheid binnen uw onderneming?

De mate van conflictvaardigheid van binnen organisaties berust op drie pijlers:

  1. Vaardigheid van werknemers: het besef wanneer een conflict escaleert en de bereidheid tot het zetten van stappen in de richting van de-escalatie
  2. Cultuur: als geven en krijgen van veiligheid en vertrouwen onderdeel zijn van de bedrijfscultuur, is het eenvoudiger om een vergaande escalatie te voorkomen
  3. Investeren in conflictvaardigheid door organisatie: aandacht voor en stimuleren van conflictvaardigheid vanuit management is waardevol voor de gehele organisatie.

Door hier aandacht aan te besteden, kan je als onderneming conflictvaardiger worden. Een directie heeft hierin een voorbeeldfunctie: als de directie zélf het juiste gedrag vertoont, zal dat direct een positief effect hebben op de medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren van trainingen in conflictvaardigheid.

Vruchtbare conflicten?

Hoe mooi zou het zijn als een verschil in mening niet leidt tot een conflict, maar tot een betere oplossing? En daarmee betere resultaten behaald kunnen worden? Mensen zullen altijd verschillende zienswijzen hebben. En dat is maar goed ook, want elk conflict biedt een kans om zowel de inhoud als de relatie te verbeteren. Als je hier op een goede manier mee omgaat en het gesprek durft aan te gaan, dan helpt dat om je scope ruim te houden. Dit biedt kansen voor ontwikkeling én verbetering binnen een onderneming, en kan conflictvaardigheid bijdragen aan het werkgeluk van werknemers en het succes van de onderneming!

Meer weten?

Bronnen

[1] CBS, TNO (2018). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018. https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/15/nationale-enquete-arbeidsomstandigheden-2018?_ga=2.74869010.1240937838.1576592786-1033099025.1576592786