Karin Grote – directeur operations bij Zorgapotheek – biedt een vernieuwend perspectief op de Go4People opleidingen: de basisopleiding, teamcoachopleiding, facilitatorsopleiding, vanaf de buitenkant, als klant.

Wanneer mijn wekker afgaat om 06.45, vertrekt mijn humeur meteen. Het is vandaag maandag en we zijn nog eeuwen verwijderd van het weekend. Zoals iedere maandag de afgelopen jaren, weet ik wat me te wachten staat. Een chagrijnige manager....

Om een indruk te krijgen van zelforganisatie en de wijze waarop zo’n proces verloopt, organiseert Go4People rondom dit thema een interessant webinar.

Met ontzettend veel trots en energie hebben we ons de afgelopen tijd bezig gehouden met het ontwikkelen van een aanbod voor scholen voor het nieuwe komende schooljaar! 

De samenwerking van Go4People Onderwijs met een zestal ervaren professionals uit het onderwijs begint vorm te krijgen.