Inspiratie! 

In het onderwijs wordt je als OOp-er, als docent, als teamleider en ook als schoolleider vaak opgeslokt door de waan van alle dag. Er moet heel veel en er wordt keihard gewerkt. In het onderwijs werken veel mensen met passie om jongeren op te leiden voor hun toekomst. Je bent bezig met het vormgeven van het onderwijs, inspelen op vernieuwingen, voorbereiden van lessen en het nakijkwerk. Het zijn maar enkele aspecten van de vele (belangrijke) taken die op het bordje liggen van mensen die werken in een school.

Maar wanneer is het tijd om zelf even stil te staan? Om zelf geïnspireerd te worden? Om geïnspireerd te raken van de verhalen van je collega? Terug te gaan naar waarom je dit eigenlijk ook alweer doet? Wat zijn jouw drijfveren? Waar is het vuur?

Met Go4People Onderwijs willen we graag even met jullie stilstaan. Al het harde werk aan de kant en even tijd om te reflecteren. Te genieten van elkaars kwaliteiten en drijfveren. Even op te laden midden in de waan van alle dag.

Wat kunnen wij bieden?

Inspiratie voor personeel

We verzorgen we in nauwe samenwerking met de school een inspiratiedag voor het hele personeel. De werkvormen kunnen variëren van sprekers en workshops tot spelvormen en kunstvormen zoals theater of muziek. We werken altijd vanuit een gezamenlijk gekozen thema. Je kunt denken aan thema’s als “vuur” of “zie mij”.

Een uitermate geschikte dag is bijvoorbeeld de eerste dag na de kerstvakantie. Het nieuwe jaar starten door elkaar eerst even echt te ontmoeten voor je weer aan de mooie klus richting de zomer gaat beginnen!

Inspiratie voor leerlingen

Ook voor (een groep) leerlingen kan een inspiratiedag of -dagdeel heel zinvol zijn. Dat kan op allerlei momenten. Zo kun je denken aan de opstart van het profielwerkstuk (PWS). Je wilt immers dat de leerlingen een onderwerp kiezen waar zij intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Een ochtend met elkaar nadenken over jouw passies, jouw interesses, jouw toekomstbeeld is daarvoor een prachtige aanzet!

Sinds 2016 zijn scholen verplicht vorm te geven aan burgerschap binnen het onderwijs. Dat is een heel breed begrip, maar zoek je naar mogelijkheden hoe je dat op school vorm kunt geven? Dan kunnen wij met je meedenken en projecten opzetten. Te denken valt aan een project in de week tegen het pesten, de vredesweek of een schoolbreed project voor goede doelen organiseren.

En worstelt jouw school ook wat ze met kerst moeten doen? Wil jij meer dan een kerstontbijt waar de helft van weggegooid moet worden? We hebben veel ervaring met het maken van kerstvieringen die voor alle jongeren toegankelijk zijn. Met thema’s als “licht” of “hoop” kan je deze periode met je leerlingen prachtig afsluiten en een zinvolle invulling geven.

Intervisie trajecten

Ook binnen het dagelijkse onderwijs is het nodig dat je elkaar inspireert en van en met elkaar leert. Lukt het bij jou op school ook niet om docenten bij elkaar in de klas te laten kijken en op een goede manier dat met elkaar te bespreken? Wij kunnen intervisie trajecten binnen de school begeleiden. Samen met een team gaan we aan de slag om een traject op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Het is alom bekend dat je enorm veel leert van gesprekken over wat je bij elkaar in de lessen ziet. Dat je niet alleen staat in bepaalde worstelingen en dat je kan delen en gericht dingen kan uitproberen. En hoe mooi om bij elkaar kwetsbaar te mogen zijn!