Visie Onderwijs

Wie heeft er geen herinneringen aan een meester of juf die met ongelofelijk veel passie de liefde voor haar vak overbracht? Dat de tijd voorbij vloog en de les om was voor je het wist. Die meester of juf met liefde voor vak en leerlingen. Waar je niet alleen formules leerde, maar ook de betekenis van het leven zelf. Wie heeft er niet nog uitspraken van zo'n juf of meester die je zelf regelmatig gebruikt? En zijn scholen niet juist dan succesvol als leerlingen met een eigen identiteit klaar zijn voor een leven in de maatschappij van morgen? Maar wie kent er niet zo'n leerkracht die het allemaal niet meer leek te boeien, die op de automatische piloot het verhaal afdraaide en voor wie jouw resultaten niet belangrijk leken? Helaas zijn daar ook veel voorbeelden van!

Goede intenties

Er is niemand die van de PABO, Lerarenopleiding of Universiteit komt met het verlangen om op routine het pensioen te halen, of om zoveel mogelijk leerlingen te desillusioneren! Er is niemand die 's ochtends zijn of haar bed uit komt om de boel eens lekker te frustreren. Maar hoe komt het dan dat we allemaal wel eens tegenover iemand zitten die er alleen maar op uit lijkt om jou het leven zuur te maken?

Wouter Hart heeft een geweldig boek geschreven, waar veel onderwijs- en zorgmensen zich in herkennen en wie eigenlijk niet? In Verdraaide organisaties beschrijft hij dat met de beste intenties(!) de ene na de andere 'verbetering' organisaties (en dus ook scholen) van de bedoeling heeft afgekeerd. En tel daar het alsmaar afnemende respect voor het vak van leraar bij op en het is niet moeilijk meer om te zien dat je over een enorme veerkracht (en liefde voor vak en kinderen) moet beschikken om die passie over te blijven brengen en zo de juf of meester te worden waar kinderen jaren later nog met plezier aan terug denken omdat ze veel voor hen betekend hebben!

Mensen zijn de drijvende kracht 

Voor het succesvol en duurzaam realiseren van de schooldoelen. Dus daag ze uit om het beste uit zichzelf te halen. Creëer mogelijkheden om te werken aan gemeenschappelijke doelen, waarin ieders ambitie en talent zoveel mogelijk tot hun recht komen. Daar worden mensen echt gelukkig van!

Zo zijn er drie dimensies waarmee geluk vorm krijgt:

IK: weten wie je bent, wat je unieke talenten en ambities zijn, gelukkig zijn met jezelf.

SAMEN: onderdeel uitmaken van een groep, waarin vertrouwen, wederzijds respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid bepalend zijn.

ZINGEVING: je talent inzetten om een betekenisvolle bijdrage te leveren. En te ontdekken dat je ‘personal values’ verbonden zijn met de ‘business values’ van de organisatie.

Het is de visie van Go4People Onderwijs dat scholen, schoolleiding en teams hier het verschil kunnen maken. De algemene factoren Ik - Samen - Context  vertalen wij naar School - Samenwerking - Zingeving: 

School

Een duidelijke visie op mensen, een vertaling naar strategie en uitvoering , inclusief een inspirerende cultuur  en het leiderschap wat daar op uitdaagt en uitnodigt, zijn noodzakelijk om een werkomgeving te creëren waarin mensen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Dit geldt uiteraard voor leerling én leerkracht. De leerling die met zijn of haar vragen de leerkracht aanzet tot groei en omgekeerd. 

Samenwerking

Dit is cruciaal voor werkplezier, maar ook voor het resultaat. Leerlingen hebben belang bij samenwerking binnen vakgroep, sectie, maar ook tussen vakgroepen onderling, tussen onder- en bovenbouw. Voor de basisschool is dit niet anders. Hoeveel kleuterjuffen en -meesters staan nooit meer voor een groep 8 en omgekeerd? En hoeveel scholen slagen er in om de ouders echt onderdeel te laten uitmaken van het geheel. En ten slotte tussen de verschillende schakels uit de keten: VSO, BO, VO, HBO, WO. Door je in te leven in elkaars wereld, ontstaat er een kruisbestuiving waar kind en volwassene blij van worden. 

Zingeving

Met alle (technologische) veranderingen die in een steeds hoger tempo en met steeds meer impact op ons af komen, is het voor steeds meer mensen lastig, zo niet onmogelijk om te snappen wat er gebeurd. Steeds vaker lezen we dat we moeten leren leven met het feit dat niet alles te begrijpen is. En juist in die maatschappij is het van levensbelang om kinderen te helpen om antwoord te vinden op de levensvragen. En om dat te kunnen doen is het belangrijk dat school en leerkracht zelf een antwoord hebben op die vraag, of daar in ieder geval met elkaar over in gesprek zijn. 

Nieuwe tijden, nieuwe vaardigheden

We leiden de jongeren van nu op voor banen die straks niet meer bestaan. De maatschappij veranderd zo snel dat veel banen van nu verdwijnen. Daar komen deels nieuwe banen voor terug, banen die heel andere eisen stellen aan wat mensen moeten kunnen. Daarnaast stelt de exponentiële snelheid van die veranderingen ook heel nieuwe eisen aan mensen. 

Innovatie gaat niet langer lineair, dat is niet snel genoeg om de wereld om ons heen bij te gaan. Veel grote organisaties gaan van 'Research en Development' naar  'Development en Research'. Eerst doen en dan kijken waarom het werkt of niet. Vertrouw je intuïtie. Zie voor Inspiratie het filmpje Doen is de beste manier van denken. Dit vraagt lef en onbevangenheid. Zonder fouten kom je niet vooruit. Wat vraagt dit van het onderwijs?

Verder is de verwachting dat met het verdwijnen van banen de werktijd ook naar beneden gaat. Veel kenniswerk zal verdwijnen. Inspiratie, oprichter van Ali Baba, geeft aan wat dit volgens hem betekent voor het onderwijs.

Conclusie

Met de komst van de industriële revolutie werd de mens een productiemiddel. Doel was om zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Met de opkomst van de robotisering is de mens niet langer een productiemiddel en zijn andere vaardigheden belangrijker. We zien dat zingeving voorop komt te staan en dat vaardigheden als samenwerken en creativiteit belangrijker worden.

Dit vraagt radicale keuzes die betrekking hebben op alle facetten van het onderwijs, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Van strategie, organisatie-inrichting, cultuur en leiderschap tot en met medewerker- en leerlingbeleid.