Wie heeft er geen herinneringen aan een meester of juf die met ongelofelijk veel passie de liefde voor haar vak overbracht? Dat de tijd voorbij vloog en de les om was voor je het wist. Die meester of juf met liefde voor vak en leerlingen. Waar je niet alleen formules leerde, maar ook de betekenis van het leven zelf. Wie heeft er niet nog uitspraken van zo'n juf of meester die je zelf regelmatig gebruikt? En zijn scholen niet juist dan succesvol als leerlingen met een eigen identiteit klaar zijn voor een leven in de maatschappij van morgen? Maar wie kent er niet zo'n leerkracht die het allemaal niet meer leek te boeien, die op de automatische piloot het verhaal afdraaide en voor wie jouw resultaten niet belangrijk leken? Helaas zijn daar ook veel voorbeelden van!

Goede intenties

Er is niemand die van de PABO, Lerarenopleiding of Universiteit komt met het verlangen om op routine het pensioen te halen, of om zoveel mogelijk leerlingen te desillusioneren! Er is niemand die 's ochtends zijn of haar bed uit komt om de boel eens lekker te frustreren. Maar hoe komt het dan dat we allemaal wel eens tegenover iemand zitten die er alleen maar op uit lijkt om jou het leven zuur te maken?

Wouter Hart heeft een geweldig boek geschreven, waar veel onderwijs- en zorgmensen zich in herkennen en wie eigenlijk niet? In Verdraaide organisaties beschrijft hij dat met de beste intenties(!) de ene na de andere 'verbetering' organisaties (en dus ook scholen) van de bedoeling heeft afgekeerd. En tel daar het alsmaar afnemende respect voor het vak van leraar bij op en het is niet moeilijk meer om te zien dat je over een enorme veerkracht (en liefde voor vak en kinderen) moet beschikken om die passie over te blijven brengen en zo de juf of meester te worden waar kinderen jaren later nog met plezier aan terug denken omdat ze veel voor hen betekend hebben!

Mensen zijn de drijvende kracht 

Voor het succesvol en duurzaam realiseren van de schooldoelen. Dus daag ze uit om het beste uit zichzelf te halen. Creëer mogelijkheden om te werken aan gemeenschappelijke doelen, waarin ieders ambitie en talent zoveel mogelijk tot hun recht komen. Daar worden mensen echt gelukkig van!

Zo zijn er drie dimensies waarmee geluk vorm krijgt:

IK: weten wie je bent, wat je unieke talenten en ambities zijn, gelukkig zijn met jezelf.

SAMEN: onderdeel uitmaken van een groep, waarin vertrouwen, wederzijds respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid bepalend zijn.

ZINGEVING: je talent inzetten om een betekenisvolle bijdrage te leveren. En te ontdekken dat je ‘personal values’ verbonden zijn met de ‘business values’ van de organisatie.