Nieuwe tijden, nieuwe vaardigheden

We leiden de jongeren van nu op voor banen die straks niet meer bestaan. De maatschappij veranderd zo snel dat veel banen van nu verdwijnen. Daar komen deels nieuwe banen voor terug, banen die heel andere eisen stellen aan wat mensen moeten kunnen. Daarnaast stelt de exponentiële snelheid van die veranderingen ook heel nieuwe eisen aan mensen. 

Innovatie gaat niet langer lineair, dat is niet snel genoeg om de wereld om ons heen bij te gaan. Veel grote organisaties gaan van 'Research en Development' naar  'Development en Research'. Eerst doen en dan kijken waarom het werkt of niet. Vertrouw je intuïtie. Zie voor Inspiratie het filmpje Doen is de beste manier van denken. Dit vraagt lef en onbevangenheid. Zonder fouten kom je niet vooruit. Wat vraagt dit van het onderwijs?

Verder is de verwachting dat met het verdwijnen van banen de werktijd ook naar beneden gaat. Veel kenniswerk zal verdwijnen. Inspiratie, oprichter van Ali Baba, geeft aan wat dit volgens hem betekent voor het onderwijs.

Conclusie

Met de komst van de industriële revolutie werd de mens een productiemiddel. Doel was om zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Met de opkomst van de robotisering is de mens niet langer een productiemiddel en zijn andere vaardigheden belangrijker. We zien dat zingeving voorop komt te staan en dat vaardigheden als samenwerken en creativiteit belangrijker worden.

Dit vraagt radicale keuzes die betrekking hebben op alle facetten van het onderwijs, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Van strategie, organisatie-inrichting, cultuur en leiderschap tot en met medewerker- en leerlingbeleid.