Het is de visie van Go4People Onderwijs dat scholen, schoolleiding en teams hier het verschil kunnen maken. De algemene factoren Ik - Samen - Context  vertalen wij naar School - Samenwerking - Zingeving: 

School

Een duidelijke visie op mensen, een vertaling naar strategie en uitvoering , inclusief een inspirerende cultuur  en het leiderschap wat daar op uitdaagt en uitnodigt, zijn noodzakelijk om een werkomgeving te creëren waarin mensen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Dit geldt uiteraard voor leerling én leerkracht. De leerling die met zijn of haar vragen de leerkracht aanzet tot groei en omgekeerd. 

Samenwerking

Dit is cruciaal voor werkplezier, maar ook voor het resultaat. Leerlingen hebben belang bij samenwerking binnen vakgroep, sectie, maar ook tussen vakgroepen onderling, tussen onder- en bovenbouw. Voor de basisschool is dit niet anders. Hoeveel kleuterjuffen en -meesters staan nooit meer voor een groep 8 en omgekeerd? En hoeveel scholen slagen er in om de ouders echt onderdeel te laten uitmaken van het geheel. En ten slotte tussen de verschillende schakels uit de keten: VSO, BO, VO, HBO, WO. Door je in te leven in elkaars wereld, ontstaat er een kruisbestuiving waar kind en volwassene blij van worden. 

Zingeving

Met alle (technologische) veranderingen die in een steeds hoger tempo en met steeds meer impact op ons af komen, is het voor steeds meer mensen lastig, zo niet onmogelijk om te snappen wat er gebeurd. Steeds vaker lezen we dat we moeten leren leven met het feit dat niet alles te begrijpen is. En juist in die maatschappij is het van levensbelang om kinderen te helpen om antwoord te vinden op de levensvragen. En om dat te kunnen doen is het belangrijk dat school en leerkracht zelf een antwoord hebben op die vraag, of daar in ieder geval met elkaar over in gesprek zijn.