Met name in de markten Grootzakelijk, MKB, Onderwijs en Overheid hebben we inmiddels veel kennis opgebouwd en praktische ervaring opgedaan met Zelforganisatie, Agile belonen, individuele en teamontwikkeling en herstructurering. Kennis en vaardigheden die we, ook vanuit de praktijk, frequent opfrissen. Doordat we ons altijd in de wereld van de klant verdiepen en weten met welke dilemma’s zij te maken hebben, kunnen we gericht inspelen op de klantbehoefte.

zelforganisatie
Lees meer over onze aanpak betreffende zelforganisatie

Zelforganisatie

Een traditionele organisatie transformeren naar een zelforganisatie is geen sinecure. Daar is visie, moed, daadkracht en gedragenheid voor nodig. Iedere organisatie functioneert anders, heeft andere doelen en wensen.

Daarbij worstelen leidinggevenden en/of directie nog met allerlei vragen. Waarom zouden wij überhaupt voor Zelforganisatie moeten kiezen? Wat komt er op ons af? Waar liggen de kansen en wat zijn de valkuilen. 

Dit zijn slechts enkele belangrijke vragen die we tegenkomen als er in het bedrijf wordt gesproken over Zelforganisatie. Voordat we starten met het proces gaan we samen met u uw vragen en dilemma’s in kaart brengen. Want Go4People kent het proces van binnenuit en kan ook uw organisatie meer wendbaar maken, wat tal van voordelen oplevert.

Als de organisatie echt wil, de meerwaarde ziet en de Go4People Way of Working stap voor stap wordt doorlopen, ontstaan er hele mooie toekomstbestendige organisaties die boven zichzelf kunnen uitstijgen.

Wij gaan graag in gesprek met om u te ontdekken hoe uw ‘droomorganisatie’ eruitziet.

Nieuw leiderschap en nieuwe organisatievormen

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit te voren. De verouderde werkomgeving en gedateerde wijze van sturing staan steeds vaker ter discussie. Niet voor niets is 66% van de medewerkers niet blij met z’n werk en z’n werkomgeving. Er is een duidelijke behoefte aan nieuw leiderschap, flexibele organisatievormen en een cultuur waarin ondernemerschap en samenwerking centraal staan.

‘Organisaties die zo werken zijn aantoonbaar bovengemiddeld succesvol’

Faciliterend leiderschap en werken vanuit vertrouwen zorgt dat mensen het beste uit zichzelf naar boven halen. Deze aanpak vergroot het (werk)geluk. Organisaties die werken vanuit deze overtuiging zijn aantoonbaar bovengemiddeld succesvol.

‘Als ondernemer krijg je meer tijd!’

En de ondernemer krijgt meer tijd om te ondernemen! Een team van vakbekwame, betrokken medewerkers is in staat werk uit handen te nemen. Te ontzorgen.

Het mes snijdt dan aan 2 kanten: blije, enthousiaste, betrokken werknemers en een ondernemer die meer tijd krijgt. Tijd om het bedrijf verder te ontwikkelen en nieuwe producten of diensten op de markt te brengen.

Deze transitie gaat veelal niet vanzelf. Een bedrijf dat al lange tijd werkt volgens de traditionele manier van werken zelf omturnen valt niet mee.

´Cultuur verandering is niet eenvoudig´

Het ontbreekt veel ondernemers aan kennis, daadkracht en tijd om cultuur binnen het bedrijf te veranderen. Het is immers vaak heel druk met de dagelijkse gang van zaken. En bovendien, waar begin je? Hoe pak je dit aan? Faciliterend leiderschap, hoe werkt dat? Is zelforganisatie wat voor mijn bedrijf?

Hoe creëer je tijd om de cultuur binnen je bedrijf te veranderen? Hoe laat je je bedrijf meegroeien met de veranderende omgeving? Een groter wordende groep mensen heeft veel meer behoefte aan vrijheid, zelf keuzes maken en zelfontplooiing.

Waar haal je de kennis vandaan om je bedrijf op gebied van personeel en organisatie te transformeren? Welke tools heb je nodig om je bedrijf aan te passen aan de veranderende omgeving? Hoe maak je de transitie van een HR (Human Resource) aanpak naar een HB style (Human Being) strategie, met bijbehorende inrichting, inspirerende cultuur en gedurfd leiderschap?

En de daadkracht? Verandering van binnenuit kost veel tijd en ook veel energie. Staan je mensen wel open voor verandering? Collega’s die al heel lang op eenzelfde manier werken zien veranderingen niet altijd als iets positiefs. ‘zo gaat het toch ook goed’...

Praktijkervaring bij vele bedrijven en wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bedrijven waarin mensen ‘Human Being’ zijn in plaats van ‘Human Resource’ bovengemiddeld succesvol zijn. Deze stijl van leidinggeven geeft medewerkers vrijheid, vertrouwen en eigenaarschap. Dit als alternatief voor de traditionele command-and-control aanpak.

Succesvol kan vertaald worden in:

 • meer effectief,
 • winstgevender
 • Innovatief en direct kunnen anticiperen 

Onze kracht

Go4People heeft bewezen in staat ter zijn om uitgangspunten visie, cultuur en inrichting te vernieuwen. Dat kan organisatie breed zijn, maar denk ook aan intervisie, team coaching of mediation op een afdeling. Wij zijn een netwerkorganisatie met tal van krachtige, specifieke disciplines.

Wij hebben de kennis en ervaring in huis om met een integrale en multidisciplinaire aanpak uw organisatie wendbaar en toekomstbestendig te maken.

Go4People helpt mee met het ontwikkelen van het beleid, processen en instrumenten. Hoe we dat doen? Door open met u het gesprek aan te gaan. Samen te ontdekken wat uw vraagstuk is, waar u tegenaan loopt of waar u zoekt naar een klankbord.

Met altijd als doel:  gelukkige medewerkers en maximale klanttevredenheid.

Mensen bepalen namelijk het succes van uw organisatie. Kortom: Go4People!

Agile belonen

De huidige samenleving vereist dat organisaties zich aanpassen om aan de marktvraag te voldoen. Daarmee verandert het werk wat mensen doen ook voortdurend. Tegenwoordig wordt het werk vaker in wisselende rollen gedaan. En als de functie niet langer de basis is, schieten bestaande beloningssystemen tekort.

In deze veranderde omgeving dient de grondslag van het salarissysteem te worden aangepast. Agile belonen laat zien hoe je door transparant belonen de toegevoegde waarde van je medewerkers waardeert.

Deze manier van werken start met het bepalen van de klantwaarde die de organisatie wil leveren. Dat vraagt van een organisatie een bepaald probleemoplossend vermogen. En daarbij horen ook verschillende niveaus van probleemoplossend vermogen van medewerkers.

Door dit goed in kaart te brengen, ontstaat zicht op de benodigde rollenstructuur voor een vitale organisatie. De koppeling naar de beloning van de toegevoegde waarde per werknemer is dan een logische stap. Je bent veel dynamischer in het opstellen van een rol, die kan worden bijgesteld als de omgeving daarom vraagt.

Dit maakt agile belonen bij uitstek geschikt voor zelforganiserende bedrijven. Bij deze bedrijven is de invulling van rollen veel beweeglijker en daardoor goed toepasbaar.

Agile belonen geeft antwoord op belonen in de dynamiek tussen organisaties, de markt en de omgeving van nu, waardoor niet alleen leidinggevenden maar ook medewerkers zich continu kunnen blijven ontwikkelen. En dat versterkt de positie als aantrekkelijke werkgever weer in het kader van Employer branding!

Herstructurering

Bij herstructurering denken we al snel aan een crisissituatie. Maar ook bij groei en verandering is herstructurering nodig. Als de marktvraag verandert, dient een organisatie mee te bewegen.

Zie het als een permanent proces, omdat de wereld om ons heen razendsnel verandert. Er moet dus vaak betrokken, vakkundig en effectief worden gehandeld.

Hoe pakt u de herstructurering aan? Weet u wat voor impact dit heeft op de medewerkers? Op degenen die vertrekken en die (mogen) blijven? Is er coaching nodig?

Go4People heeft bij meerdere organisaties de herstructurering begeleid. Zowel rondom krimp, reorganisatie als outplacementtrajecten. Wij weten hoe we om moeten gaan bij dergelijke ingrijpende omstandigheden. Zowel positieve als negatieve veranderingen hebben immers impact op de medewerker. Daarom is een juiste begeleiding en coaching essentieel in het proces. Vraag naar onze ervaringen en wij weten u te overtuigen.

Vanuit vertrouwen en in samenwerking met leidinggevenden kunnen we helpen om de situatie te verbeteren bij:

 • Krimp 
 • Reorganisatie
 • Outplacement
 • Groei

Teamontwikkeling en persoonlijke groei

Bij Go4People hebben we een duidelijk beeld vanuit welke waarden wij ‘leren en ontwikkelen’ vormgeven.

Zelfregie, vertrouwen en samenwerken vormen samen ons DNA. We sturen daarmee op geluk en zingeving. Met deze waarden ontwerpen wij op maat gesneden leer- en ontwikkeltrajecten die we voor onze klanten uitwerken.

Met Zelforganisatie verandert niet alleen de structuur maar is ook sprake van een ommezwaai in denken en doen. Als organisaties haar medewerkers de mogelijkheden en ruimte geven om het beste in hen naar boven te halen, vergt dat tijd, aandacht en professionele ondersteuning.

Wij kunnen u en uw medewerkers helpen om alle benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen en daar een alledaagse gewoonte van te maken.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Individuele coaching 
 • Teamontwikkeling (zelfsturend, communities)
 • Training
 • Intervisie
 • Mediation
 • Coaching loket

Interesse in individuele coaching of teamopleiding? Laat het ons weten.