Wat zou een netwerkorganisatie zijn zonder partners? En hoewel Go4People ontzettend veelzijdig is, door de diversiteit aan leden, zoeken we ook graag de samenwerking. Soms omdat we de kennis (nog) niet hebben en soms omdat we het marktgebied (nog) niet kennen.

We geloven dat het oude adagium 'Kennis is macht' definitief is veranderd in 'Kennisdelen is macht'. En de waardes uit ons DNA: Vertrouwen en investeren, ondernemerschap en samenwerking, open en veilig, betrokken en duidelijk  staan centraal rondom onze kernwaarde ‘Generositeit’ Wij geloven dat als je vertrekpunt generositeit is, en je ondersteunt dit door te investeren in vertrouwen, ruimte geeft aan ondernemerschap op basis van samenwerking, open bent naar elkaar en duidelijk aangeeft wat kan en wat niet, dat dit leidt tot vruchtbare samenwerking. En uiteindelijk zijn onze klanten daar de grootste winnaar bij.

Hieronder vindt je een overzicht van onze partners: 

Expand

Expand is een HR specialist. Zij verbinden opdrachtgevers aan de juiste HR professionals, zowel voor interim projecten als voor vaste posities.

Bekijk het partnership