Why, How, What

Why

Nederland een beetje mooier maken, dat is onze Why. Dit doen wij vanuit ons netwerk van gepassioneerde mensen. Zo zijn wij! Onze Why is wat ons bindt.

Why

Why: Nederland een beetje mooier maken

De wereld verandert. Dat is niets nieuws. Maar wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee dit gebeurt en de impact van de veranderingen op de maatschappij, op jou en mij. Deze veranderingen doen een beroep op een nieuwe manier van leidinggeven, vragen flexibele organisatievormen en een cultuur waarin voortdurend leren, innoveren en ondernemerschap centraal staan.

Organisaties die hun mensen niet langer zien als ‘human resource’ maar als ‘human being’ blijken in deze tijd succesvoller dan klassieke ‘command-control’ organisaties. Mensen maken het verschil. Dit nieuwe type organisatie is gebouwd op vrijheid en vertrouwen, wat leidt tot meer eigenaarschap. Go4People helpt organisaties om hun mensen centraal te stellen. Dat kan natuurlijk alleen als we zelf ook zo’n organisatie zijn.

Vergeet het socialisme, kapitalisme, Just-in-time delivery, salaris onderzoeken en de rest.... Concentreer je op het bouwen van een organisatie die het meest moeilijke van alles voor elkaar krijgt: dat de mensen ernaar uitkijken om naar hun werk te gaan ‘s ochtends.

- Ricardo Semler
 
 Go4People is een groep professionals die dit mensbeeld en deze filosofie delen en heeft geen hiërarchie. Gelukkige mensen dragen bij aan gelukkige klanten en wij vergroten werkgeluk, zowel intern als extern. Op deze manier maken we Nederland een beetje mooier.
How

How: Samenwerking en Groei

Wij willen Nederland een beetje mooier maken. Ieder doet dat vanuit zijn eigen unieke talent en vaardigheden. Wij geloven dat de combinatie van onze talenten en het werken vanuit een gemeenschappelijk DNA hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Daarom heeft de Go4People Community als belangrijk doel het faciliteren van samenwerking tussen de leden. 

 

Samenwerking

Voor samenwerking zien wij tenminste drie mogelijkheden:

  • Daar waar leden kansen zien om met meer impact voor onze klanten samen te werken gebeurt dit op initiatief van, en onder de vlag van degene die de relatie heeft met de klant. Als vergoeding voor de bemiddeling kan de aanbrenger van de opdracht een vergoeding vragen aan de uitvoerder of degene met wie de opdracht samen wordt uitgevoerd. Een richtlijn die we met elkaar afspreken is 10% van de totale aanneemsom. Go4People Community faciliteert hierin het zoeken over de cellen heen daar waar het om leden gaat van verschillende cellen die elkaar nog niet kennen.
  • Daar waar het voor de leden of de klant wenselijk is om de opdracht onder de vlag van Go4People uit te voeren, zal Go4People Inspiratie & Advies de regie voeren gedurende de looptijd van de opdracht en voert de activiteiten uit die nodig zijn om de hoogste kwaliteit te bieden zoals: projectmanagement, kwaliteitsbewaking, facturatie en relatiebeheer. Na afloop zal het relatiebeheer van de klant weer overgedragen worden aan het lid die de opdracht heeft aangebracht. 
  • Go4People kan vanuit één van de Inspiratie & Adviesbureaus opdrachten werven en in samenwerking met de leden uitvoeren. Hierin treedt Go4People op als opdrachtnemer en heeft daarmee ook de eindverantwoordelijkheid. Met elkaar maken we afspraken, zoals over passende uurtarieven.
  • De matching van opdrachten en kandidaten is altijd transparant en bespreekbaar.

 

What: Diensten op het raakvlak tussen mens en organisatie

Wat de leden van Go4People bindt, is de overtuiging dat gelukkige mensen het succes van de organisatie bepalen. De diensten die wij leveren lopen uiteen van training (bijv. zelfsturing, geluk op de werkvloer, Agile/Scrum), coaching (individueel en als team), inter- en supervisie, human being management (operationeel tot strategisch), organisatieadvies (bijv. organisatie-inrichting of het vormen van zelforganiserende teams, interim management, marketing & communicatie en nog veel meer. Meer hierover leest u onder Wat we doen.